Ajankohtaista vesiensuojelussa

Selvitykset toivat tärkeää tietoa Tervajoen taimenille

Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen vetämässä VIPSU-hankkeessa (2021–2023) lisätään tietoa Etelä-Karjalan virta- ja pienvesistä. Vuosien 2021 ja 2022 aikana toteutetut virtavesi-inventoinnit ja lämpötilaseurannat toivat tärkeää ja uutta tietoa Tervajoen vesistöstä virtavesikunnostusten ja taimenen kotiuttamisen tueksi. Tervajoki on Lappeenrannan Ylämaalla virtaava rajajoki, jonka vesistöstä noin puolet sijaitsee Suomen ja puolet Venäjän puolella. Tervajokeen pääset tutustumaan tarkemmin täällä!

Virtavesi-inventoinneissa Tervajoen Suomen puoleinen osa käveltiin päästä päähän

Tervajoen Suomen puoleinen vesistö inventointiin syksyn 2021 ja kesän 2022 aikana kävelemällä jokea ylös Venäjän rajalta aina sen latvoille asti. Myös joen tärkeimmät sivu-uomat inventoitiin. Inventointien aikana kerättiin tietoa vesistön koski- ja virta-alueista taimenille sopivien elinympäristöjen näkökulmasta. Lisäksi vesistön kalan nousua hankaloittavat tai jopa estävät rakenteet kuten padot ja tierummut kartoitettiin ja valokuvattiin. Tiedon kerääminen oli erityisen tärkeää, sillä aiemmin Tervajoesta kadonnutta meritaimenta pyritään palauttamaan istutuksien avulla.

Kartassa näkyvillä Tervajoen inventoidut alueet sekä havaitut kalojen vaellusta haittaavat tai estävät rakenteet.

Lämpötilaseurannat kertovat kuumien hellejaksojen vaikutuksesta taimeniin

Taimen on viileän veden kala, joka kärsii ilmastonmuutoksen seurauksena yleistyvistä pitkistä ja kuumista hellejaksoista. Taimenella alkaa olla tukalat oltavat, kun lämpötilat nousevat 20 asteen yläpuolelle. Kuolettava lämpötila saavutetaan noin 26 asteessa. Istutuksissa lämpötilojen nousu on erityisen haitallista, sillä pienet kalanpoikaset eivät pääse pakenemaan kuumuutta joen viileämmille alueille. Eri puolille Tervajoen vesistöä asennettiin 17 lämpötilaloggeria, jotka keräsivät tietoa veden lämpötiloista kesäkuun lopulta aina lokakuun loppuun saakka. Lämpötilaolosuhteet vaihtelivat suuresti riippuen seurantapaikan sijainnista. Osassa paikoista lämpötilat nousivat selvästi taimenelle liian korkeiksi, mutta myös lähdevaikutteisia, viileävetisiä paikkoja löytyi. Seurannan avulla kerätty tieto on tärkeää istutusten ja kunnostusten suunnittelutyössä.

Virtavesi-inventointien ja lämpötilaseurantojen tuloksia esitellään Tervajoen virtavesi-inventointiraportissa.

VIPSU-hankkeen kesätyöntekijä Joonas Pysäys asentaa lämpötilaloggeria Tervajoen Siltasenmäenkoskeen

Kunnostusmahdollisuuksia talkoin ja konevoimin

Inventointien ja lämpötilaseurantojen tuoman tiedon avulla Tervajoen vesistön koskille tehtiin lisäksi kunnostussuunnitelmia. Tervajoen paikallinen yhteisö on aloittanut kunnostustyön ansioikkaasti, ja uusien kunnostussuunnitelmien avulla taimenen elinympäristöjä voi lähteä kohentamaan lisää resurssien ja mahdollisuuksien mukaan. Kunnostussuunnitelmissa listattiin ideoita niin koneellisia kunnostuksia kuin talkookunnostuksia varten,

Työ Tervajoen vesistön monimuotoisuuden ja meritaimenen hyväksi jatkuu!

Tervajoen inventointiraporttiin pääset tutustumaan täällä!

Tervajoen kunnostussuunnitelmiin pääset tutustumaan täällä!

Tutustu myös muihin Etelä-Karjalan rajajokiin täällä!

VIPSU-hanke on saanut rahoitusta vuosille 2021-2023 Euroopan maaseuturahastosta.

Yhteyshenkilöt

Maria Uusitalo
virtavesiasiantuntija
maria.uusitalo@svsy.fi