Ajankohtaista vesiensuojelussa
Esko Keskinen

Puuaines puhdistamaan metsätalouden valumavesiä

Etelä-Karjalassa on käynnissä mielenkiintoinen PuuMaVesi-hanke. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) hankeen tavoitteena on kehittää uudenlainen, kustannustehokas ja ekologisesti kestävä vesiensuojelumenetelmä metsätaloudelle. Rannoille ja uomaan kulkeutuneen kuolleen puuaineksen on havaittu puhdistavan vettä, lisäävän vesiluonnon monimuotoisuutta ja parantavan kalakantojen tilaa. Menetelmä perustuu puun päällyskasvuston ja sitä hyödyntävän eliöstön kykyyn suodattaa vedestä epäpuhtauksia. Lisää PuuMaVesi-hankkeesta esitteessä.

Kuva: Esko Keskinen