Ajankohtaista vesiensuojelussa

Läntisen Pien Saimaan kalaston selvitys vuodelta 2018

Läntisen Pien-Saimaan kalasto selvitettiin Sunisen- ja Piiluvanselän, Riutanselän ja Maaveden osa-alueella. Päämääränä oli selvittää alueiden kalaston rakennetta (biomassa ja kappalemäärät), tärkeimpien lajien pituusjakaumat ja vertailla tuloksia aikaisempiin koeverkkokalastuksien tuloksiin. Vuonna 2018 kalaston ekologinen tila oli koko Pien-Saimaan alueella kohentunut vuoden 2009 tilanteesta, jolloin kalaston tilaa selvitettiin viimeksi näin laaja-alaisesti.

Lue yhteistyökumppanimme Karels Oy:n tekemä koko selvitys.