Ajankohtaista vesiensuojelussa

Imatran kaupunkipurossa tutkittiin taimenten kuoriutumista

Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen VIPSU-hankkeessa (2021–2022) tutustuttiin Imatran kaupunkipurolla toteutettuihin taimenen kuoriutumis-selvityksiin. Uusia oppeja ammennettiin jälleen Jyväskylän yliopiston taimentutkimusryhmältä. Tieto poikasten sorastanousun ajankohdasta ja poikasten selviytymisestä on tärkeää, jotta esimerkiksi kaupunkipuron vesitilanne voidaan pitää taimenelle suotuisana. Lisäksi voidaan arvioida olosuhteiden sopivuutta taimenille esimerkiksi luonnonpuroihin verrattuna. Monipuolisten seurantojen avulla onkin voitu todeta, että taimen on kotiutunut Imatran kaupunkipuroon.

Taimen kutee syksyllä, poikaset kuoriutuvat keväällä

Syksyllä taimenen hormonit alkavat hyrrätä, ja kutu virtavesissä alkaa. Taimenet kaivavat pesäkuopan, jota ne puolustavat ja johon ne laskevat ja hautaavat munansa. Mätimunat kehittyvät sorapesän suojassa kylmän talven yli, soran läpi virtaavan veden huuhdellessa ja hapettaessa niitä. Keväällä luonnon herätessä pienet taimenenpoikaset kuoriutuvat sorapesän suojissa.   

Kuoriutuneen poikasen ravintovarasto on ruskuaispussissa

Kuoriutunut taimenenpoikanen elää muutaman viikon sorapesän sisällä saaden ensiravintonsa ruskuaispussista. Kun ruskuaispussin ravinto on käytetty, pujottelee pieni poikanen sorapesästään ja aloittaa elämänsä purossa. Poikanen on altis monille vaaroille ja saalistajille, joten otollinen ensielinympäristö on vain muutaman sentin syvyinen vesi, jossa suojaa tarjoavat esimerkiksi kivet ja kasvusto. Taimen on kuitenkin tarkka reviiristään, ja jo pienetkin poikaset puolustavat valtaamaansa aluetta.

Jyväskylän yliopiston tutkijat Jukka Syrjänen ja Alisa Koski tutkivat kutupesiä Imatran kaupunkipurolla

Poikanen oppii saalistamaan ravintoa

Ruskuaispussivaiheen jälkeen taimenen jokipoikaset käyttävät ravintonaan eläinplanktonia sekä virran mukana kulkeutuvia hyönteisiä ja muita saatavilla olevia ötököitä. Isompi poikanen syö jo isompia vesiperhosten ja korentojen toukkia, ja alkaa vähitellen hyödyntämään myös pikkukaloja. Isomman taimenen ravinto koostuu pääasiassa kaloista, mutta myös iso taimen osaa tarvittaessa hyödyntää hyönteisravintoa.

lähteet:

Virho ry – Taimenpoikasen elämän ensivaiheet kuvin ja sanoin

Yrjölä S., Lehtonen H. & Nyberg K. Suomen kalat. 2016.

VIPSU-Hanke on saanut rahoitusta vuosille 2021-2022 Euroopan maaseuturahastosta.

Yhteyshenkilö

Iia-Elisabeth Suomi
vesistöasiantuntija
iia.suomi@svsy.fi
Puh. 044 045 5634