Ajankohtaista vesiensuojelussa

Ylämaalla käynnistetään luonnon monimuotoisuuden säilymistä turvaava hanke

Saimaan vesiensuojeluyhdistys käynnistää kuluvan syksyn aikana uuden luontohankkeen Ylämaalla Vilajoen vesistöjen valuma-alueella. Hankkeessa tavoitteena on ehkäistä Vilajokeen ja sen alapuolisiin vesistöihin, Lahnajärveen ja Pukalukseen kohdistuvaa hajakuormitusta, kerätä ja jakaa tietoa vesistöistä sekä parantaa vesilintujen elinvoimaisuutta kosteikkoja perustamalla.

Hanke käynnistyy syksyn 2022 aikana, kun maastoon suunnataan tarkastelemaan kosteikkojen perustamiseksi soveltuvia alueita maanomistajien ja suunnittelijoiden kanssa. Kosteikkojen perustamisen mahdollisuuksia kartoitetaan paikallisten toiveesta, sillä alueen linnuston taantuminen on herättänyt heissä huolta. Kosteikoiden toivotaan parantavan vesilintujen elinvoimaisuutta, sillä osasyynä vesilintujen taantumiseen on niille soveltuvien elinympäristöjen puute ja pesimämenestyksen heikentyminen.

Vilajoen itäinen eli pohjoinen haara ja sen alapuoliset järvet Lahnajärvi ja Pukalus ovat rehevöityneitä ja tilaltaan tyydyttäväksi luokiteltuja vesistöjä. Vilajoella on myös tavattu erittäin uhanalaisiksi luokiteltuja, luontaisesti joessa lisääntyviä taimenia. Herkkinä kalalajeina taimenien elinvoimaisuutta uhkaa joen varrelle sijoittuvien nousuesteiden lisäksi vesistöjen heikentynyt vedenlaatu.

Suunnitelmissa on tehdä yhteistyötä alueen viljelijöiden kanssa vesiensuojelun edistämiseksi Vilajoen vesistöjen valuma-alueella. Vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta pyritään vähentämään hyödyntämällä peltoviljelyssä kuormitusta ehkäiseviä maanparannusaineita. Maanparannusaineet tarkoittavat käytännössä metsäteollisuuden sivuvirroista valmistettavia tuotteita, kuten rakennekalkkia ja kuitutuotteita.

Hankkeeseen on myönnetty rahoitusta Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiöltä sekä Metsä Groupin luonto-ohjelmasta.

Kurkkaa hankkeen sivut täältä.

Yhteyshenkilö

Maarit Moisio
Hankekoordinaattori
maarit.moisio@svsy.fi
Puh. 040 167 9799