Ajankohtaista vesiensuojelussa

Jänky-Hakulinjoki -hanke lähti vireästi käyntiin vuonna 2020

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry (SVSY) on käynnistänyt yhdessä paikallisten osakaskuntien
kanssa Hakulinjoen valuma-alueelle kolmevuotisen (2020-2022) hankkeen vedenlaadun parantamiseksi
ja sysäykseksi pitkäjänteisen vesiensuojelutyön jatkamiseen. Hanke pyrkii osaltaan toteuttamaan
EU:n vesipuitedirektiivin ja kansallisen lainsäädännön tavoitetta saavuttaa vesistöissä
vähintään hyvä tila vuoteen 2027 mennessä.

Yhteistyöhankkeessa selvitettiin vuonna 2020 hankealueen järvien ja niiden valuma-alueiden vesien
tilaa sekä rakennettiin valuma-alueille kosteikoita ja laskeutusaltaita. Kalaston tilaa alueen järvissä
selvitettiin koekalastuksin. Hanketta hallinnoi Saimaan vesiensuojeluyhdistys. Kumppaneina toimivat
Värtölän, Kärjen, Ruomin, Vainikkalan ja Torviniemen osakaskunnat sekä Kaakkois-Suomen
ELY-keskus ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimi.

Toteutuneisiin kunnostustoimenpiteisiin voi tutustua valtakunnallisessa, kaikille avoimessa Vesistönkunnostajan karttapalvelussa.

Lue Jänky-Hakulinjoki -hankkeen koko tiedote täältä.