Ajankohtaista vesiensuojelussa
Kuva: Matti Vaittinen

Hiitolanjoen vesistöalueen vuoden 2019 kalaraportti on valmistunut

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n Hiitolanjoen vesistöalueen sähkökoekalastukset ja kutupesäinventoinnit 2019 -tutkimusraportti on valmistunut

Hiitolanjoen vuoden 2019 sähkökalastustulokset olivat Rumpukoskea lukuun ottamatta heikkoja, jos tuloksia peilaa alueen potentiaaliseen tuotantoon. Vuonna 2019 poikastiheydet laskivat myös viime vuoteen nähden lähes jokaisella koskella paitsi Rapukoskella ja Uudensillankoskella. Alueen koskien fysikaaliset ominaisuudet ovat lohikalojen lisääntymisen kannalta valtaosin kunnossa. Pienvesissä, lähinnä Torsaan laskevissa, on suurin potentiaali parantaa lohikalojen tuotantoa kunnostuksin. Kuin myös luonnollisesti Hiitolanjoen padotuissa koskissa, joiden ennallistaminen toteutuu lähivuosien aikana.

Kuva: Matti Vaittinen

Lue raportti kokonaisuudessaan:

Hiitolanjoen vesistöalueen sähkökoekalastukset ja kutupesäinventoinnit 2019