Ajankohtaista vesiensuojelussa

Etelä-Saimaan tarkkailun yhteenveto vuodelta 2017 on valmistunut

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n tekemän Etelä-Saimaan velvoitetarkkailun vuoden 2017 yhteenvedon mukaan Itäisen Pien-Saimaan vedenlaatuun vaikutti eniten virtausolosuhteiden hetkelliset muutokset. Vehkataipaleen pumppaamon huoltotöiden aikana Pien-Saimaa ei saanut laimennusvettä Suur-Saimaalta, jolloin varsinkin natriumpitoisuus, sähkönjohtavuus ja sameus olivat ajoittain korkeita. Huoltotöiden vaikutus ei kuitenkaan näkynyt poikkeuksellisen huonoina vedenlaatuindekseinä, vaan ne olivat vertailujakson 1992 – 2016 keskiarvoa.

Veden laadun kohenemista oli havaittavissa useammalla tarkkailualueella Joutsenon edustalla ja Suur-Saimaalla. Vedenlaatuindeksillä mitaten veden laatu kohentui Honka- ja Kolarinlahdella. Muualla vedenlaatuindeksi oli vertailujakson keskiarvossa. Suur-Saimaan selkävesillä veden laatu oli hieman parempi laatuista kuin viime vuonna.

Lue lisää: Etelä-Saimaan velvoitetarkkailun yhteenveto vuodelta 2017 ja pitkäaikaistarkastelu vuosilta 1975-2017