Ajankohtaista vesiensuojelussa

Etelä-Saimaan kesän 2018 vedenlaatu oli hieman edeltäviä kesiä heikompaa

Kaiken kaikkiaan Etelä-Saimaan tarkkailupisteiden keskimääräinen vedenlaatu oli hieman viime ja sitä edeltävää kesää heikompaa. Heikompaan vedenlaatuun vaikutti luultavamminkin pitkään vallinnut normaalia korkeampi keskivedenkorkeus, jonka takia kuormittamattomienkin selkävesien orgaanisen aineksen määrä oli keskimääräistä (2000-luvun keskiarvo) suurempi. Toinen tekijä oli poikkeuksellisen lämmin kesä, jonka takia klorofylil-a pitoisuudet olivat monelta osin korkeita. Molemmat näistä vaikuttavat veden sameuteen, jonka johdosta vesi oli myös poikkeuksellisen sameaa. Monella pisteellä myös jätevesistä kertova natriumpitoisuus heikensi indeksiä huomattavasti, mutta tältä osin tilanne oli varsin normaali, sillä natriumpitoisuudet eivät kuitenkaan eronneet keskimääräisestä (2000-luvun keskiarvo) tasosta.

Lue Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n tekemä Etelä-Saimaan kesän 2018 vesistötarkkailuraportti tästä.

Lisää tietoa Etelä-Saimaasta ja viimeisimmät raportit löydät Vesistöalueet -otsikon alta.