Ajankohtaista vesiensuojelussa
Kuva: Marita Räsänen

Saimaan Vesiensuojeluyhdistys isännöi Kuuksenenselän kunnostamishanketta

Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry isännöi Kuuksenenselän valuma-alueen kunnostamishanketta vuoden 2015 aikana. Aiemmin yhdistys on selvittänyt pahimpia kuormitusalueita ja tutkinut järven sisäistä kuormitusta. Hankkeen tavoitteena on vähentää järveen kulkeutuvan kiintoaineksen ja ravinteiden määrää kosteikoita, laskeutusaltaita ja virtausesteitä rakentamalla. Ensimmäisen kosteikon piirrustukset on jo tehty ja luvat hankittu. Kunnostusta rahoittavat Raija ja Ossi Tuuliainen säätiö, Lemin kunta, Kivijärven kalastusalue sekä kolme paikallista osakaskuntaa. Hanketta on tarkoitus laajentaa myöhemmin.