Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alueella sijaitsevan Kiesilän-Mustinjoen valuma-alueen vedet laskevat Kuolimoon ja sen kautta Saimaaseen. Ympäristöhallinnon- ja kansalaishavaintojen perusteella alueen vedenlaatu on selvästi heikentynyt viime vuosikymmeninä, kun kemiallisen hapenkulutuksen (CODMn) ja veden väri ovat lisääntyneet vesistössä. Aluetta kuormittaa metsien ja soiden ojitukset sekä muu hajakuormitus.

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry (SVSY) on edistänyt vesiensuojelua alueellaan perustamisvuodestaan 1964 lähtien ja yhdessä hankkeen ideoinnissa mukana olleiden ESA-ELY -keskuksen ja Pro Kuolimo Ry:n kanssa tahot pitävät elintärkeänä alueen valuma-alueen luonnon ja vesistöjen sekä Kuolimon erinomaisen vedenlaadun säilyttämistä. Vaikka alueen vedet ovat pääsääntöisesti hyvässä tilassa ne ovat selvästi vaarassa heikentyä.

SVSY:n vetämän hankkeen tavoitteena on valuma-alueen laajan tutkimusaineiston koostaminen sekä alueen toimijoiden aktivoiminen. Hanke on kolmiosainen, minkä ensimmäinen vaihe on tiedon koostaminen ja yhdistäminen tietopankiksi, jossa hyödynnetään Kuolimon valuma-alueelta aikaisemmin kerättyä tutkimustietoa. Toinen vaihe on alueen toimijoiden tiedottaminen ja sitouttaminen, koska onnistunut vesiensuojeluhanke tapahtuu eri intressiryhmien yhteistyöllä. Hankkeen kolmas vaihe on kuormituslähteiden paikallistaminen vesinäyttein, jossa valittujen havaintopaikkojen ja niiden vesinäytteiden perusteella paikallistetaan erityishuomiota tarvitsevat alueet kuormitusten osalta.

Hanke on saanut rahoitusta Etelä-Savon ELY-keskukselta ja Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiöltä. Hankkeen pohjalta on tarkoitus toteuttaa laajempi toimenpidehanke vuosille 2026-2029.

Lisätietoja hankkeesta

Valtteri Arkko
Hanketyöntekijä
valtteri.arkko@svsy.fi
Puh. 040 746 1398

Sari Aaltonen
Vesistöasiantuntija
sari.aaltonen@svsy.fi
Puh. 044 736 1865