Tarjoamme jäte- ja prosessivesitutkimuksia asiakkaan tarpeiden mukaisesti koko tutkimusketjun osalta tarkkailuohjelmien laadinnasta aina tulosten raportoimiseen. Tutkimme myös yksittäisten kiinteistöjen jätevesinäytteitä sekä teemme lietetutkimuksia.

Jäte- ja prosessivesi- sekä lietetutkimuspalveluitamme:

  • Tarkkailuohjelmien ja tutkimussuunnitelmien laadinta
  • Sertifioitu jätevesinäytteenotto jätevedenpuhdistamoilla ja teollisuuslaitoksilla sekä muissa kohteissa
    • Kokoomanäytteenotto automaattisella näytteenottimella tai käsin keräten
    • Muut jätevesi- ja lietenäytteenotot
  • Näytteiden analysointi akkreditoidussa laboratoriossa
  • Vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden selvitys
  • Asiantuntijalausuntojen laadinta

Pyydämme sinua olemaan yhteydessä asiantuntijoihimme ennen näytteenottoa. Opastamme analyysien valinnassa, tarjoamme soveltuvat näyteastiat ja tarvittaessa huolehdimme koko ketjusta suunnittelusta toteutukseen.

Lähetelomake

Ota yhteyttä

Tiia Velin

Ympäristöasiantuntija

Iida Hietamies

Ympäristöasiantuntija