Tarjoamme jäte- ja teollisuuden prosessivesitutkimuksia asiakkaan tarpeiden mukaisesti koko tutkimusketjun osalta tarkkailuohjelmien laadinnasta aina tulosten raportoimiseen tai tarvittaessa yksittäisen kiinteistökohtaisen jätevesinäytteen veden laadun tutkimukseen. Teemme myös lietetutkimuksia.

Jäte- ja prosessivesi- sekä lietetutkimuspalveluitamme:

  • Ympäristölupahakemusten laadinta
  • Tarkkailuohjelmien ja tutkimussuunnitelmien laadinta
  • Sertifioitu jätevesinäytteenotto jätevedenpuhdistamoilla ja teollisuuslaitoksilla sekä muissa kohteissa
    • Kokoomanäytteenotto automaattisella näytteenottimella tai käsin keräten
    • Muut jätevesi- ja lietenäytteenotot
  • Näytteen analysointi akkreditoidussa laboratoriossa
  • Vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden selvitys
  • Asiantuntijalausuntojen laadinta

Näyteastiat ja näytteenotto-ohjeet ovat noudettavissa laboratoriostamme.

Lähetelomake

Ota yhteyttä

Tiia Velin

Ympäristöasiantuntija