Mitkä ovat yleisimmät terveyshaitat kaivovedessä?

Terveyshaittoja aiheuttavat korkea bakteeripitoisuus tai liiallinen nitraatin ja nitriitin määrä. Nämä johtuvat yleensä ihmistoiminnasta, kuten jätevesistä tai lannoituksesta. Nitraatti ja nitriitti vaikuttavat imeväisikäisen hapensaantiin. Myös fluoridilla on terveydellisiä haittavaikutuksia. Kaakkois-Suomen rapakivialueella pohjaveden fluoridipitoisuudet voivat olla korkeita. Vesi olisi hyvä tutkituttaa, kun perheeseen on syntymässä lapsi. Fluoridi vaikuttaa hampaiden muodostukseen.

Mitkä ovat raudan ja mangaanin aiheuttamat haitat?

Rautaa ja mangaania esiintyy yleisesti maaperässä ja niiden pitoisuudet voivat pohjavesissä vaihdella hyvinkin paikallisesti. Pohjaveden rauta ja mangaani aiheuttavat yleensä esteettisiä haju- ja makuhaittoja. Lisäksi voi esiintyä vesikalusteiden ja pyykin värjääntymistä.

Milloin radon kannattaa tutkituttaa?

Kaakkois-Suomen kallioporakaivojen vesissä on kohonneita radonpitoisuuksia. Tämän takia porakaivovedestä on hyvä tutkituttaa myös radon.

Millaisia kaivovedet ovat kovuudeltaan?

Pohjavedet Kaakkois-Suomessa ovat yleensä pehmeitä eli kalsiumin ja magnesiumin määrät ovat alhaiset.

Tietoa kaivoista sekä niiden rakentamisesta, huollosta ja kunnostamisesta löytyy Suomen ympäristökeskuksen sivuilta.