Uutiset

Ympäristöhallinto ulkoistaa hydrologista seurantaa

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy vastaa jatkossa toimialueensa vedenkorkeusasemisen ylläpidosta ja virtaamien mittauksista. Aiemmin näistä tehtävistä vastasi ELY-keskus. Tehtävien siirtyminen ympäristöhallinnolta ulkoisille toimijoille on osa valtiohallinnon hydrologisen seurannan ulkoistamista.

Etelä-Saimaa:
Vesitieteellisellä seurannalla on pitkä historia Lappeenrannan Lauritsalassa

Kuva: Kai Skyttä