Uutiset

Vuoksen lohikalat suurennuslasin alla

Vuoksen yläosilta tavattiin luonnossa syntyneitä taimenia Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen yhteistutkimuksessa.

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vesistöyksikön tutkijat kartoittivat taimenen ja lohen esiintymistä Vuoksessa Tainionkosken voimalan ja Saimaan välillä. Vuoksi on myös tältä aivan ylimmältä osaltaan voimakkaasti muokattu, hyvin kaukana alkuperäisestä tilastaan, jolloin alueella oli varsin elinvoimaiset lohikalakannat. Nykyään Vuoksen kalasto on vain varjo menneestä, mutta valonpilkahduksiakin on nähtävissä. Nyt toteutetuissa sähkökoekalastuksissa saaliiksi saatiin Vuoksessa kuluvan vuoden keväänä syntyneitä taimenia.

Koekalastusten yhteydessä tehdyt alustavat katselmukset osoittivat myös sen, että Vuoksen yläosilla on runsaasti ulosmittaamatonta kunnostuspotentiaalia, lohikalojen luonnontuotantoa on siis mahdollista lisätä merkittävästi.

Vuoksen lohikalat suurennuslasin alla – tiedote