Uutiset

Talousvesikaivojen mikrobiologinen veden laatu oli kesällä 2020 aiempaa heikompi

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:ssä (SVYT) kesällä 2020 tutkittujen yksityiskiinteistöjen talousvesikaivojen veden laatu oli keskimäärin heikompi kuin kesällä 2019. Tutkitut kaivovesinäytteet olivat pääasiassa Etelä-Karjalan alueelta. Kesän 2020 kaivovesinäytteissä oli aiempaan enemmän koliformisia bakteereita (36 ⁰C). Kaivovesissä muiden koliformisten bakteerien kuin Escherichia colin kohtalainen esiintyminen kuvastaa yleensä puutteita kaivon rakenteissa sekä niistä aiheutuvaa pintavesien ja lian pääsyä kaivoon. Koliformiset bakteerit saattavat olla peräisin muualtakin kuin ihmisten ja tasalämpöisten eläinten ulosteista. Niitä esiintyy mm. kasveissa, kasvijäänteissä ja maassa. Leudon ja sateisen talven vuoksi pintavalumat olivat aiempaa suuremmat. Mikäli kaivon rakenteissa on ollut puutteita, koliformiset bakteerit ovat voineet päästä kaivoon valumien mukana. Korjaavina toimenpiteinä kaivo tulisi puhdistaa ja tarkistaa kaivon kunto sekä tehdä kunnostustarpeiden harkinta.

Kaivon rakenteellista kuntoa, veden riittävyyttä ja kaivon ympäristössä tapahtuvia muutoksia tulee tarkkailla säännöllisesti sekä kaivo tulee huoltaa tarvittaessa. Suomen Ympäristökeskuksen suosituksen mukaan veden laatu tulisi tutkituttaa säännöllisesti vähintään kolmen vuoden välein, koska kaikkia laatuun vaikuttavia tekijöitä ei huomaa vettä käytettäessä. Vesi voi näyttää kirkkaalta ja maistua hyvältä, vaikka siinä olisikin haitallisia aineita.