Uutiset

Savitaipaleen Partakosken alueen sähkökoekalastuksen ja kutupesäinventoinnin tulokset vuodelta 2018 ovat valmistuneet

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy toteutti Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta Savitaipaleella Kuolimon ja Saimaan välissä sijaitsevan Partakosken sähkökoekalastuksen ja kutupesäinventoinnin syksyllä 2018. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää taimenen, kuin myös lohen,  lisääntymismenestystä alueen koskissa.

Partakosken alueen koskilla taimenten poikastiheydet olivat ennakko odotusten vastaisesti jälleen hyvin alhaisia. Vuonna 2017 kutupesien määrät olivat nimittäin ennätyksellisen korkeita, jonka olisi olettanut näkyvän korkeina poikastiheyksinä vuonna 2018. Parta- ja Saunakoski ovat päällisin puolin tarkasteltuna melko monimuotoisia ja suojapaikkoja poikasille on paikoin jopa runsaasti. Ahven, Siika- ja Kärnänkoski ovat huomattavasti edellä mainittuja koskia monotonisempia. Veden fysikaalis-kemiallinen laatu ei ole lohikalojen poikastuotantoa rajoittava tekijä, koska näiltä osin tilanne on erinomainen. Useassa yhteydessä on esitetty, että tuotantoa voi rajoittaa vuoden 1995 kunnostuksissa käytetty raekooltaan liian hienojakoinen kutusora.

Tutkimusraportin voit lukea täältä.