Uutiset

Poikkeuksellisen aikainen jäätyminen heikensi järvien talviaikaista happitilannetta

Kun järvi tai lampi jäätyy, veteen ei liukene enää happea. Virtaamat voivat tuoda happitäydennystä, mutta muutoin vesieliöiden on selvittävä kevääseen saakka sillä happimäärällä, joka vesimassaan on syksyllä jäänyt. Kaakkois-Suomessa lammet ja suojaisat järvet saivat jääkannen viime syksynä jo marraskuun alussa, joten jääpeitteinen aika oli varsin pitkä. Aikaisen jäätymisen aikaan järven vesimassa on usein suhteellisen lämmin. Mitä lämpimämpää vesi on, sitä voimakkaampaa on myös biologinen toiminta, eli myös hapen kulutus.

Pien-Saimaalla Vehkataipaleen ja Kivisalmen pumppaamojen aiheuttamasta virtauksesta johtuen Pien-Saimaan eteläisten osien happitalous säilyi hyvällä tasolla, mutta Savitaipaleen Lavikanlahdella ja Taipalsaaren Mankaselällä oli jo maaliskuun lopussa havaittavissa hyvin voimakasta alusveden happivajetta.

Talvi oli kuluttava Pien-Saimaalle, Savitaipaleen Lavikanlahden ja Taipalsaaren Mankaselän alusvedestä loppui happi

Kuva: Pien-Saimaan Piiluvanselkä talvella 2017