Uutiset
Kuva: Marita Räsänen

Pien-Saimaan veden laadussa myönteistä kehitystä

Pien-Saimaan veden laadussa on havaittavissa myönteistä kehitystä Kivisalmen pumppaamon vaikutusalueella.

Vehkataipaleen pumppuasema siirtää Suur-Saimaan vettä kohti Vehkasalonselkää, jota Kivisalmen pumppaamo puolestaan siirtää edelleen länteen Piiluvanselälle kymmenen kuution sekuntinopeudella. Pumppauksella on havaittu vaikutuksia muun muassa Piiluvanselän sekä sen lähivesien ravinne- ja a-klorofyllipitoisuuksiin, kuin myös happitalouteen.

“Hyvä kehitys jatkuu Pien-Saimaalla”

“Tutkija kannattaa jatkoa Pien-Saimaan veden kierrätykseen”

Kivisalmen pumppaamo