Kaivovesitutkimushinnasto vuodelle 2020

Kaivoveden laatu analysoidaan luotettavasti akkreditoidussa laboratoriossamme talousvesiasetuksen STM 401/2001 mukaisesti ja tuloksista laaditaan asiantuntijalausunto. Tarjoamme vesitutkimuksia asiakkaan tarpeiden mukaisesti koko…