Uutiset

Milloin kaivovesi tulisi tutkia?

Kaivovesi tulisi tutkia:

  • aina ennen uuden kaivon käyttöönottoa
  • säännöllisesti noin 1-3 vuoden välein, koska kaikkia veden laatuun vaikuttavia tekijöitä ei huomaa hajun, maun ja ulkonäön perusteella
  • kiinteistökaupan yhteydessä
  • veden aistinvaraisten ominaisuuksien muuttuessa
  • jos veden käyttäjiksi on tulossa pieniä lapsia
  • hankittaessa vedenkäsittelylaitteita
  • ennen ja jälkeen kaivon lähellä tehtäviä maanrakennustöitä

Kaivoveden yleisimpiä terveyshaittoja aiheuttavat korkea bakteeripitoisuus tai liiallinen nitraatin ja nitriitin määrä. Nämä johtuvat yleensä ihmistoiminnasta, kuten jätevesistä tai lannoituksesta. Nitraatti ja nitriitti vaikuttavat imeväisikäisen hapensaantiin. Myös fluoridilla on terveydellisiä haittavaikutuksia. Kaakkois-Suomen rapakivialueella pohjaveden fluoridipitoisuudet voivat olla korkeita.

Lisää kaivovesitutkimuksistamme