Uutiset

Levämäärityksiä

Sinileväkukintoja on havaittu niin sisävesillä kuin rannikollakin. Mikäli oman mökki- tai kotirannan levätilanne mietityttää, Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy tarjoaa apua asian selvittämiseen.

Levänäyte tulee ottaa mahdollisimman leväpitoisesta vedestä puhtaaseen vähintään kahden desilitran pulloon tai purkkiin ja toimittaa pikimmiten analysoitavaksi. Mielellään viimeistään seuraavana päivänä. Säilytä näyteastia viileässä, jos et pysty toimittamaan näytettä heti analysoitavaksi.

Sinilevä esiintyy vihertävinä lauttoina veden pinnalla ja kasaumina rannoilla, mutta myös silmin havaittavina hippuina vedessä.