Uutiset

Kalatutkijoiden kokoontumisajot Partakoskella!

Kuolimon ja Saimaan välille sijoittuva Partakosken alue on yksi viimeisistä virtavesikokonaisuuksista, jossa voi vielä esiintyä eteläisen Saimaan alkuperäistä taimenta. Taimenen lisäksi myös järvilohi lisääntyy alueella.

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy seuraa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalveluiden toimeksiannosta Partakosken kalaston tilaa vuosittaisin sähkökoekalastuksin sekä taimenen ja lohen kutupesälaskennoin. Tutkimuksilla saadaan tärkeää tietoa koskien poikastuotannosta sekä kutukannan koosta. Lisäksi sähkökalastusten yhteydessä kerättyjen DNA-näytteiden avulla tullaan selvittämään Partakosken taimenten geneettinen perimä, eli onko kyseessä alkuperäinen taimenen osakanta vai istutuksista peräisin oleva niin sanottu Vuoksen vesistöalueen sekakanta.

Tänä syksynä Partakosken alue on mukana Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa, jossa selvitetään taimenen kudun tarkkaa ajoittumista eri koskialueilla. Kutupesien inventointi oli siten valtaosin Jyväskylän yliopiston osaavissa käsissä. Mukana menossa olivat myös Kala- ja vesistötutkimus Vesi-Visio Osk. sekä Lohimaa Fishing Services – Kalastusopas Teemu Hiltunen