Uutiset

Rautjärven Hiitolanjoen vesistön ja Savitaipaleen Partakosken kalatutkimukset vuonna 2017

Saimaan Vesi ja Ympäristötutkimus Oy jatkoi vuonna 2016 alkaneita kalatutkimuksia syksyn 2017 aikana Savitaipaleen Partakosken alueella sekä Rautjärven Hiitolanjoen vesistöalueella. Tutkimusten tarkoituksena on selvittää lohikalojen esiintymistä sekä lisääntymismenestystä kyseisillä virtavesillä.

Lohikalojen poikasmääriä selvitettiin sähkökoekalastaen ja kutukannan koon sekä rakenteen arviontia varten tutkittiin lohien ja taimenten kutupesät Partakosken alueella yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa.

Tutkimusraportit löytyvät alla olevista linkeistä:

Hiitolanjoen vesistöalueen sähkökoekalastukset 2017 – väliraportti no.2

Savitaipaleen Partakosken alueen sähkökoekalastukset 2017 – väliraportti no.2

Kuva: Lohenpoikasia Hiitolanjoen Kangaskoskelta