Uutiset

Hiitolanjoen vesistöalueen vuoden 2020 kalaraportti on valmistunut

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n Hiitolanjoen vesistöalueen sähkökoekalastukset ja kutupesäinventoinnit 2020 -tutkimusraportti on valmistunut.

Vuonna 2020 poikastiheydet olivat heikkoja jokaisella koskella, vaikkakin Kangaskoskella poikastiheydet olivat vuotta 2019 parempia. Neljältä koskelta taimenia ei saatu ollenkaan. Rumpukosken kalatiheydet ovat tyypillisesti olleet selvästi muita koskia parempia, mutta kudun käynnistymisen johdosta sähkökalastusta ei vuonna 2020 voitu suorittaa kyseisellä koskella.

Alueen koskien fysikaaliset ominaisuudet ovat lohikalojen lisääntymisen kannalta valtaosin kunnossa. Pienvesissä, lähinnä Torsaan laskevissa, on suurin potentiaali parantaa lohikalojen tuotantoa kunnostuksin. Tämän lisäksi suuri potentiaali on Hiitolanjoen padotuissa koskissa, joiden ennallistaminen ja patojen purku, Juankoskea lukuun ottamatta on määrä toteuttaa vuoden 2023 loppuun mennessä.

Sähkökoekalastuksien yhteydessä kerättiin DNA-näytteitä, joiden avulla voidaan tulevaisuudessa tutkia vesistöalueen lohikalakantojen geneettistä rakennetta.

Lue raportti kokonaisuudessaan täältä.

Lisää tietoa Hiitolanjoesta ja viimeisimmät raportit löydät Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry:n Vesistöalueet -otsikon alta.