Uutiset

Hiitolanjoen vesistöalueen sähkökoekalastuksen ja kutupesäinventoinnin tulokset vuodelta 2018 ovat valmistuneet

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy toteutti Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta Rautjärven Hiitolanjoen (Kokkolanjoki) sähkökoekalastuksen ja kutupesäinventoinnin syksyllä 2018. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää taimenen ja lohen lisääntymismahdollisuuksia vesistöalueella. Tutkimusta on tarkoitus jatkaa tulevina vuosina samoin metodein.

Hiitolanjoen vuoden 2018 sähkökalastusten tulokset olivat Rumpukoskea lukuun ottamatta heikkoja, jos tuloksia peilaa alueen potentiaaliseen tuotantoon. Hyvinä vuosina poikastiheydet ovat olleet alueen joilla erittäin korkeita. On kuitenkin positiivista nähdä, että Rumpukoskella syksyn 2017 kutu ja poikasten kehitys vuonna 2018 oli jo lähempänä potentiaalista tuotantotasoa. Venäjän puolella on havaittu parhaimmillaan jopa yli 100 lohen nollikasta aarilla, jota voidaan pitää tulevaisuuden tavoitetasona vastaavilla koskialueilla Suomessakin. Vuonna 2018 havaitut taimenen poikastiheydet vaihtelivat välillä 0 kpl /aari (Sarajoen jokiranta) – 40 kpl /aari (Lohijoen Rumpukoski). Lohen poikastiheys Kangaskoskella oli vaatimaton 4,8 yksilöä aarilla.

Tutkimusraportin voit lukea täältä.