Uutiset
Kuva: Marita Räsänen

Henkilöstömuutoksia

Johanna Kaarlampi (ent. Ritari) on palannut perhevapaalta tutkijan töihin. Hänen vastuullaan ovat lähinnä yhdyskuntajätevesi-, kaatopaikka- ja pohjavesitutkimukset sekä ympäristölupahakemukset. Työnjaosta lähemmin Yhteydenottosivuilla.