Uutiset
Kuva: Marita Räsänen

Etelä-Karjalan alkuperäiset vaelluskalakannat tutkimuksen alla

Saimaan Vesi ja Ympäristötutkimus Oy toteutti syksyn 2016 ja osin talven 2017 aikana kalatutkimuksia Savitaipaleen Partakosken alueella sekä Rautjärven Hiitolanjoen vesistöalueella. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää lohikalojen lisääntymismenestystä kyseisillä virtavesillä.

Lohikalojen poikasmääriä selvitettiin sähkökalastaen. Kutukannan koon sekä rakenteen arviontia varten tutkittiin lohien ja taimenten kutupesät Partakosken alueen kaikissa koskissa sekä Hiitolanjoen Kangaskoskella.

Tutkimusraportit löytyvät alla olevista linkeitä:

Savitaipaleen Partakosken alueen sähkökoekalastus ja kutupesäinventointi 2016 – Väliraportti no.1

Hiitolanjoen vesistöalueen sähkökoekalastukset ja Kangaskosken kutupesäinventointi 2016 – Väliraportti no.1

Kuva: Pekka Tuuri – Lohen kutupesä Hiitolanjoen Kangaskoskella syksyllä 2016