Ajankohtaista vesiensuojelussa

Vesistöiksi katsotaan muutkin, kuin järvet – Jätevesijärjestelmien tulee olla kunnossa ranta-alueilla ja pohjavesialueilla 31.10.2019

Nykyisen jätevesienkäsittelyä koskevan lainsäädännön mukaan enintään 100 m etäisyydellä vesistöstä sijaitsevien rakennusten jätevesijärjestelmät tulee uudistaa 31.10.2019 mennessä. Sama määräaika koskee myös pohjavesialueilla sijaitsevia kiinteistöjä. On hyvä muistaa, että ranta-alueeksi katsotaan järvien lisäksi myös lammet, joet, purot, muut luonnolliset vesialueet sekä keinotekoiset vesialueet (kanavat, tekojärvet ja tekolammet).

Lue Jässin koko tiedote täältä.