Ajankohtaista vesiensuojelussa

Jätevesineuvontahankkeiden tulokset on koottu yhteenvetoraporttiin – Neuvonta jatkuu puhelinneuvontana

Lappeenrannan seudun JÄSSI jätevesineuvontahankkeissa on kerätty vuosina 2011 – 2019 tehdyn neuvonnan yhteydessä paljon tietoa haja-asutusalueiden jätevesienkäsittelystä ja sen tilanteesta hankealueella (Lappeenranta, Lemi, Taipalsaari ja Savitaipale). Jätevesihankkeissa kerätty aineisto kattaa tietoa yli 3300 kohteelta ja 67 eri alueelta. Tästä aineistosta on koottu yhteenvetoraportti, mikä löytyy JÄSSI-hankkeen verkkosivuilta, materiaalit osiosta.

Hankealueen piirteisiin kuuluu järvivaltaisuus sekä Salpausselän läheisyydessä pohjavesialueiden runsaus. Neuvonta on painottunut pääsääntöisesti näille herkille alueille, mikä erityisesti järvien läheisyydessä on näkynyt runsaana vapaa-ajan asuntojen määränä. Runsas vapaa-asuntojen määrä on näkynyt taas suurena vähäisenjäteveden kohteiden määränä. Vähäistä suurempien jätevesien kohteista yli puolet on ollut uudistamista vailla. Jätevesijärjestelmien kuntoon saattamista on selvästi hidastanut useampaan otteeseen muutoksen alla ollut lainsäädäntö. Tämä on tuonut epävarmuutta sekä odottavan tunnelman kiinteistöomistajien keskuuteen.

Jätevesineuvonta ei pääty kokonaan, vaan Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry tarjoaa edelleen maksutonta neuvontaa puhelimitse.

Lue yhteenvetoraportti: JÄSSI-jätevesineuvonnan hankevuodet 2011 – 2019 kokoava yhteenveto