Ajankohtaista vesiensuojelussa
Kuva: Marita Räsänen

JÄSSI-hankkeen kesän 2016 neuvontakäynnit on koottu aluekortistoon

Jätevesineuvontahankkeen JÄSSI:n kesän 2016 aikana tekemät neuvontakäynnit on koottu aluekortteihin, jotka on julkaistu hankkeen nettisivuilla. Aluekortista löytyy tietoa kunkin neuvonta-alueen jätevesienkäsittelyn tilasta. Aluekortisto löytyy kokonaisuudessaan vuosilta 2011 – 2016 sekä jokainen aluekortti erikseen karttamerkintänä sekä kunnittain listattuna osoitteesta:

http://www.jatevesihanke.fi/lappeenranta/jatevesien-kasittelyn-tila/