Tarjoamme vesistötutkimuksia räätälöitynä tarpeidenne mukaisesti koko tutkimusketjun osalta. Palvelemme tutkimusohjelman suunnittelusta aina raportoimiseen asti. Vesistötutkimukset kattavat järvi-, joki-, puro- ja ojavedet sekä kosteikot. Kauttamme onnistuvat myös yksittäisten vesistönäytteiden tutkimukset.

Teemme vesistövaikutustarkkailuja mm. turvetuotantoalueille, kaatopaikoille, jätevedenpuhdistamoille ja kalankasvatuslaitoksille.

Vesistötutkimuspalveluitamme:

 • Tarkkailuohjelmien ja tutkimussuunnitelmien laadinta
 • Velvoitetarkkailututkimukset
 • Sertifioitujen näytteenottajien
  • maastotyöt
  • vesistötutkimukset
  • biologiset tutkimukset
  • kalastotutkimukset
  • sedimenttitutkimukset
  • virtaamamittaukset
 • Levätunnistus
 • Näytteiden analysointi akkreditoidussa laboratoriossa
 • Asiantuntijalausuntojen laadinta

Lähetelomake

Ota yhteyttä

Tiia Velin

Ympäristöasiantuntija

Iida Hietamies

Ympäristöasiantuntija

Uutisia tästä aiheesta