Tarjoamme pohjavesitutkimuksia asiakkaan tarpeiden mukaisesti koko tutkimusketjun osalta pohjavesiputkien suunnittelusta aina tulosten raportoimiseen tai tarvittaessa yksittäisen pohjavesiputken veden laadun tutkimuksen.

Pohjavesitutkimuspalveluitamme:

 • Pohjaveden havaintoputkien suunnittelu ja asennusprojektin hallinta
 • Tarkkailuohjelmien ja tutkimussuunnitelmien laadinta
 • Sertifioitujen näytteenottajien maastotyöt
  • Veden pinnankorkeusmittaus
  • Pumppaukset
  • Näytteenotto
 • Näytteen analysointi akkreditoidussa laboratoriossa
 • Asiantuntijalausuntojen laadinta

Näyteastiat ja näytteenotto-ohjeet ovat noudettavissa laboratoriostamme.

Lähetelomake

Ota yhteyttä

Tiia Velin

Ympäristöasiantuntija