Tarjoamme pohjavesitutkimuksia tarpeidenne mukaisesti koko tutkimusketjun osalta tarkkailuohjelman laadinnasta aina tulosten raportoimiseen saakka. Suoritamme myös yksittäisten pohjavesiputkien vedenlaadun tutkimuksia.

Pohjavesitutkimuspalveluitamme:

  • Tarkkailuohjelmien ja tutkimussuunnitelmien laadinta
  • Sertifioitujen näytteenottajien maastotyöt
    • Veden pinnankorkeusmittaus
    • Pumppaukset
    • Näytteenotto
  • Näytteiden analysointi akkreditoidussa laboratoriossa
  • Asiantuntijalausuntojen laadinta

Asiantuntijamme laativat pohjavesitarkkailuunne sopivat tarkkailuohjelmat, näytteenottosuunnitelmat ja raportoivat tulokset. Sertifioiduilla ympäristönäytteenottajillamme on tarvittava tietotaito sekä soveltuva välineistö oikeaoppiseen ja edustavaan pohjavesinäytteenottoon.

Tutkimuksiin soveltuvia näyteastioita voi noutaa myös laboratoriostamme.

Lähetelomake

Ota yhteyttä

Tiia Velin

Ympäristöasiantuntija