Tarjoamme vesistöjen biologisia tutkimuksia asiakkaan tarpeiden mukaisesti koko tutkimusketjun osalta tutkimussuunnitelman laadinnasta aina tulosten raportoimiseen. Tarvittaessa käytämme tutkimuksissa asiantuntevaa yhteistyökumppaniverkostoa.

Biologisia tutkimuspalveluitamme:

 • Tarkkailuohjelmien ja tutkimussuunnitelmien laadinta
 • Sertifioitujen näytteenottajien maastotyöt
  • koeverkkokalastukset (Nordic)
  • sähkökoekalastukset
  • kasvi- ja eläinplankton näytteenotto
  • pohjaeläin-näytteenotto
  • piilevänäytteenotto
  • perifyton-näytteenotto
 • Vesikasvillisuuskartoitukset
 • Asiantuntijalausuntojen laadinta

Ota yhteyttä

Tiia Velin

Ympäristöasiantuntija