Kaivovesinäytteen voit lähettää laboratorioon postin kautta siten, että se on laboratoriossa 24 h tunnin sisällä näytteenotosta. Voit myös tuoda näytteen suoraan laboratorioon mahdollisimman pian näytteenotosta mutta viimeistään 24 tunnin kuluessa. Näyte tulee säilyttää viileässä.

 

Näyteastiat

Pakkaus sisältää tilaamaasi tutkimukseen tarvittavat näytteenottoastiat. 

Mikrobiologinen tutkimus

  • Vettä otetaan yhteen steriiliin näyteastiaan (350 ml).

Kaivovesitutkimus ja Mökkikaivoveden suppea tutkimus

  • Vettä otetaan kolmeen näyteastiaan: 350 ml muovipulloon (steriili), 500 ml muovipulloon ja 250 ml muovipulloon.
  • Lisätutkimuksien veden kovuus, arseeni ja uraani voidaan analysoida em. näytepulloista.

Radontutkimus

  • Jos vedestä tutkitaan myös radon (porakaivot) näytettä otetaan edellisten näyteastioiden lisäksi 20 ml lasipulloon. Tämä pullo täytetään niin, että siihen ei jää yhtään ilmatilaa. 

Näytteiden ottaminen

Pääsääntöisesti näyte otetaan keittiön hanasta kylmästä vedestä. Näytettä otettaessa on huolehdittava siitä, että ne osat pullosta, jotka tulevat kosketukseen vesinäytteen kanssa, eivät likaannu näytteenottajan käsistä tai muusta kosketuksesta. Jos näyte otetaan suoraan kaivosta, käytetään niitä välineitä, joita tavanomaisestikin käytetään veden nostoon. 

Aina ennen näytteenottoa kylmää vettä juoksutetaan hanasta tasaisesti vähintään 5 minuuttia jotta putkistossa seisonut vesi on vaihtunut. Tämän jälkeen täytetään näytepullot, joihin jätetään pieni ilmatila (ei radon-näytepullo).

Huom! Radonnäytteenotossa vettä lasketaan näytepulloon pienellä virtauksella jotta ilman sekoittuminen näytteeseen olisi mahdollisimman vähäistä. Näytepullo otetaan aivan täyteen eikä ilmatilaa saa jäädä. Merkitse lähetteeseen tarkka näytteenottoaika (päivämäärä ja kellonaika). 

Huolellisesti täytetty lähetelomake toimitetaan laboratorioon näytteiden mukana.

Näytteiden toimitus

Pakkaa näytepullot huolellisesti laatikkoon lähetteen kanssa ja sulje laatikko sulkijatarralla. Liimaa palautustarra laatikkoon alkuperäisen osoitetarran päälle. Toimita paketti lähimpään postin toimipisteeseen alkuviikosta (ma – ke). Varmista, että näytteet ovat laboratoriossa 24 h tunnin sisällä näytteenotosta.

Jos haluat toimittaa näytteet suoraan laboratorioon, otamme näytteitä vastaan normaalisti ma – ke klo 8.00 – 16.00 sekä to klo 8.00 – 14.00. Jos näyte on otettu edellisenä päivänä, tulee näyte toimittaa laboratorioomme klo 14.00 mennessä. 

Ostoskori

Kaupan etusivu
Näytteenotto-ohje
Lisätietoa kaivovesianalyyseistä
Toimitusehdot
Tietosuojaseloste
Yhteystiedot