Jässi-jätevesihanke toimi yhdeksän vuotta tarjoten neuvontaa haja-asutusalueiden jätevesiasioissa Lappeenrannan, Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren alueella. Hanketoiminta on päättynyt, mutta Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry tekee jätevesineuvontaa edelleen puhelimitse.

Hanke toimi menestyksekkäästi vuosina 2011 – 2019 tarjoten maksutonta, puolueetonta ja ajantasaista tietoa jätevesienkäsittelystä haja-asutusalueilla mökkiläisille sekä vakituisille asukkaille. Hanke teki kiinteistökohtaista neuvontaa sekä yleisneuvontaa erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Kiinteistökohtainen neuvonta tavoitti yli 3300 kiinteistönomistajaa, 67 eri neuvonta-alueella. Lisäksi puhelimitse ja tapahtumissa tavoitettiin yli 800 neuvoa kysyvää.

Lisätietoja neuvonnasta ja jätevesienkäsittelystä haja-asutusalueilla löydät sivustoltamme kohdasta haja-asutusalueiden jätevedet.

Lisäksi hankevuodet on koottu kattavaan yhteenvetoraporttiin, josta löytyy paljon tietoa jätevesienkäsittelyn tilanteesta hankealueella.

Ota yhteyttä

Tiia Velin
Ympäristöinsinööri
Puh. 040 504 4768