Vesitilanne

Suomen ympäristökeskus (SYKE) tiedottaa valtakunnallisesta vesitilanteesta kuukausittain sivuillaan. Uusimmat vesitilannekatsaukset on luettavissa SYKEn sivuilta.

 

Voit seurata vesien tilaa ja ilmoittaa omista havainnoistasi myös Järviwiki verkkopalveluun.

 

Jäätilanne

Uusimmat mittaukset eri vesistöjen jään paksuudesta päivittyvät kolmesti kuussa SYKE:n ylläpitämälle kartalle. Lisäksi SYKE julkaisee sivuillaan järven jäänpaksuus vesistöennustetta.

 

Omia jäänpaksuushavaintoja voi myös ilmoittaa Järviwiki verkkopalveluun.

 

Vedenkorkeus

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) seuraa alueen vesistöjen vedenkorkeuksia ja veden laatua yhteistyössä SYKEn kanssa. Ajankohtaiset vedenkorkeuskuvaajat voit käydä katsomassa ymparisto.fi -sivustolta.

 

Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen toiminta

Yhdistyksen toiminta-alueen vesistöt ja niiden tila on esitelty alueet -välilehdellä. Uusimmat raportit löydät myös arkistosta. Lisäksi järvien vedenlaatua voi tarkastella vesitilanne välilehden vedenlaatu-kartalta.