Kauppalehti Menestyjät 2017

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy on ympäristön, erityisesti veden tutkimuksen ammattilainen. Yhtiön toimintaan kuuluu koko tutkimusketju näytteenotosta laboratoriomäärityksiin ja asiantuntijapalveluihin.

 

Asiakkaitamme ovat kunnat, teollisuuslaitokset sekä muut palvelujamme tarvitsevat yritykset ja yksityisasiakkaat.


 

18
Touko
2017

Henkilöstömuutoksia

Marjo Kainulainen on aloittanut kemistin tehtävissä. Hän tulee vastaamaan kemian laboratorion menetelmien kehittämisestä ja laitteiden ylläpidosta. Marjon yhteystiedot löytyvät Yhteydenottosivuilta.

» Lue lisää

9
Touko
2017

Etelä-Karjalan alkuperäiset vaelluskalakannat tutkimuksen alla

Saimaan Vesi ja Ympäristötutkimus Oy toteutti syksyn 2016 ja osin talven 2017 aikana kalatutkimuksia Savitaipaleen Partakosken alueella sekä Rautjärven Hiitolanjoen vesistöalueella. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää lohikalojen lisääntymismenestystä kyseisillä virtavesillä.

 

Lohikalojen poikasmääriä selvitettiin sähkökalastaen. Kutukannan koon sekä rakenteen arviontia varten tutkittiin lohien ja taimenten kutupesät Partakosken alueen kaikissa koskissa sekä Hiitolanjoen Kangaskoskella. 

 

Tutkimusraportit löytyvät alla olevista linkeitä:

 

Savitaipaleen Partakosken alueen sähkökoekalastus ja kutupesäinventointi 2016 - Väliraportti no.1

 

Hiitolanjoen vesistöalueen sähkökoekalastukset ja Kangaskosken kutupesäinventointi 2016 - Väliraportti no.1

 

Kuva: Pekka Tuuri - Lohen kutupesä Hiitolanjoen Kangaskoskella syksyllä 2016 

» Lue lisää

8
Touko
2017

Poikkeuksellisen aikainen jäätyminen heikensi järvien talviaikaista happitilannetta

Kun järvi tai lampi jäätyy, veteen ei liukene enää happea. Virtaamat voivat tuoda happitäydennystä, mutta muutoin vesieliöiden on selvittävä kevääseen saakka sillä happimäärällä, joka vesimassaan on syksyllä jäänyt. Kaakkois-Suomessa lammet ja suojaisat järvet saivat jääkannen viime syksynä jo marraskuun alussa, joten jääpeitteinen aika oli varsin pitkä. Aikaisen jäätymisen aikaan järven vesimassa on usein suhteellisen lämmin. Mitä lämpimämpää vesi on, sitä voimakkaampaa on myös biologinen toiminta, eli myös hapen kulutus.

 

Pien-Saimaalla Vehkataipaleen ja Kivisalmen pumppaamojen aiheuttamasta virtauksesta johtuen Pien-Saimaan eteläisten osien happitalous säilyi hyvällä tasolla, mutta Savitaipaleen Lavikanlahdella ja Taipalsaaren Mankaselällä oli jo maaliskuun lopussa havaittavissa hyvin voimakasta alusveden happivajetta.


Talvi oli kuluttava Pien-Saimaalle, Savitaipaleen Lavikanlahden ja Taipalsaaren Mankaselän alusvedestä loppui happi

 

Kuva: Pien-Saimaan Piiluvanselkä talvella 2017

» Lue lisää

Uutisarkisto